Het effect van kunstmatige intelligentie op werken

Bedrijven en professionals worden steeds positiever over het gebruik van artificial intelligence (kunstmatige intelligentie, AI) op de werkplek. Volgens recente gegevens van de 16e jaarlijkse Employee Benefit Trends Study van MetLife ziet 56% van de werkgevers het zitten om gebruik te maken van kunstmatige intelligentie in de automatiserings- en analysesystemen. Onder werknemers is 49% van de respondenten voorstander om dit te automatiseren.

De bereidheid om AI in te voeren op de werkvloer wordt gestaafd door het werkelijke en het mogelijke nut daarvan voor het bedrijf en zijn werknemers. Volgens dit rapport van Capgemini, Turning AI into concrete value: the successful implementers’ toolkit, bevestigt 83% van de bedrijven dat door het invoeren van kunstmatige intelligentie banen worden gecreëerd. In Spanje is dit percentage zelfs 94%.

De twee uitdagingen van kunstmatige intelligentie

Om de acceptatie en de groei van AI en automatisering binnen het bedrijf te faciliteren, is een intensief inhouse opleidingsprogramma nodig. Bedrijven moeten aan de toekomstige gebruikers duidelijk maken wat de beschikbare oplossingen zijn, de nieuwe mogelijkheden met AI, de ontwikkeling van de workflow en wat de waarde is van besluitvorming gebaseerd op gegevens. Van professionals wordt niet alleen verwacht dat ze over technische kennis beschikken, maar ook dat ze inzicht hebben in de reikwijdte van nieuwe technieken en de toepassing daarvan binnen het bedrijfsleven.

Een andere uitdaging waarmee bedrijven te maken krijgen bij het toepassen van AI in hun bedrijfsprocessen, is de kwaliteit en de kwantiteit van de gegevens die worden verkregen en verwerkt, en de integratie daarvan in meerdere platformen. Voor cognitieve gegevensverwerking van hoog niveau is het van cruciaal belang te beschikken over een uitgebreide en betrouwbare database die zorgt dat de algoritmen functioneren op basis van de juiste gegevens. Voor geavanceerde analyses is bovendien een gemeenschappelijk gegevensmodel nodig dat consistent beheer uitvoert en de toepassingen en gegevensbronnen en -formaten synchroniseert.

Andere pluspunten van kunstmatige intelligentie

Als bij het invoeren van kunstmatige Intelligentie op de werkvloer de eerste obstakels kunnen worden overwonnen, kunnen bedrijven daar meerdere vruchten van plukken.

Betere toegang tot nuttige bedrijfsgegevens

Ten eerste kan door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie het volledige potentieel van gegevens worden benut omdat dit zorgt dat deze niet verspreid raken in afzonderlijke mappen, maar samen worden opgeslagen en verwerkt. Dat is nuttig want zo kan er meer informatie uit worden geput. Bovendien vergemakkelijken de systemen voor gegevensanalyse en visualisatie de interpretatie van de gegevens. Op die manier kunnen meer precieze en slimme besluiten worden genomen waardoor de foutkans kleiner wordt en de kans op succes groter.

Het bedrijf en zijn mensen beter leren kennen

Het gebruik van kunstmatige intelligentie is niet beperkt tot gegevens- en bedrijfsontwikkeling, het kan ook worden gebruikt om het succes van menselijke betrekkingen te voorspellen. Waar tot nu toe nog direct persoonlijk contact voor nodig is, zou dan kunnen worden opgelost door gebruik te maken van bots die worden aangestuurd door een AI-systeem. Dit biedt veel voordelen bij het selecteren van de beste kandidaten voor bepaalde functies en dat vergemakkelijkt het werk van personeelsafdelingen. AI kan ook handig zijn bij het creëren van teams omdat het mogelijk maakt om teamleden te selecteren die het best bij elkaar passen waardoor die beter werk afleveren.

Optimalisatie van de werktijd

Bedrijven zien kunstmatige intelligentie als hulpmiddel om de hoeveelheid tijd te verminderen die professionals kwijt zijn aan routinematige en administratieve taken. Dan kunnen deze hun tijd gebruiken voor activiteiten met een toegevoegde waarde waarvoor menselijke vaardigheden vereist zijn, het ontwikkelen van innovatieve ideeën voor het bedrijf bijvoorbeeld. Anders gezegd: ze krijgen meer instrumenten om hun vaardigheden te ontwikkelen en dat zorgt voor betere prestaties.

Verbeteren van de klantervaring

Door het automatiseren van repetitieve processen worden professionals vrijgesteld, zoals we zojuist hebben gezien. Daardoor kunnen ze opklimmen in de waardeketen en waardevollere taken vervullen, zoals meer persoonlijke en gepauzeerde aandacht voor klanten om zo een onderscheidende klantervaring te bieden. Naarmate bedrijven steeds meer profiteren van het potentieel van automatisering ter aanvulling van hun personeel, zal het tempo waarmee problemen worden opgelost en de kwaliteit van de aandacht toenemen. Deze ervaringen tonen aan het werk van professionals in combinatie met machines, betere resultaten geeft dan het werk van ieder afzonderlijk.